دومین جشنواره تجسم هنر برگزیدگان خود را شناختساخت و نصب آثار برگزیده جشنواره «پاتوغ» با موضوع شهدا

دومین جشنواره تجسم هنر برگزیدگان خود را شناختساخت و نصب آثار برگزیده جشنواره «پاتوغ» با موضوع شهدا

طبق توافق با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، آثار برگزیده دومین...
افتتاح دومین جشنواره سراسری تجسم هنر درگالری ملت

افتتاح دومین جشنواره سراسری تجسم هنر درگالری ملت

دومین جشنواره سراسری تجسم هنر با عنوان پاتوغ (ق) امن، طبیعت پایدار که رویدادی خاص...
چه بودیم و چه شدیم؟

چه بودیم و چه شدیم؟

مهندس افتخارزاده در برنامه سفید عنوان کرد: چه بودیم و چه شدیم؟ سفید ویژه معماری...

درباره ما

قسمتهایی از اساسنامه بنیاد معماری انقلاب اسلامی

شکل گیری انقلاب اسلامی ناشی از تحول و رشد فرهنگی جامعه و روی آوردن اقشار مختلف ، به ویژه قشرهای جوان و فرهنگی جامعه به ارزشهای ایرانی اسلامی بوده و آرمان  اصلی انقلاب  ، تحقق جامعه و تمدنی نمونه و برخوردار از شاخص های رشد و تعالی انسانی و اسلامی است.

رسالت تمدن ساز انقلاب اسلامی بی تردید برخاسته از هویت این انقلاب و در عین حال پاسخی به کشش های تاریخی ایران اسلامی برای ایفای نقش در تمدن جهانی است.

به نحوی که یکی از ابعاد رسالت مهم انقلاب اسلامی بازیابی هویتی برخاسته از تمدن اسلامی ایرانی می باشد.

بدین لحاظ پیدایی و پدیداری تمدن نوین اسلامی از اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران شمرده می شود لذا لزوم پایه گذاری نگاهی نوین به هنر معماری متناسب با مولفه های اصلی انقلاب اسلامی از ملزومات ادامه این حرکت آرمانی است .

معماری و عناصر موجود در فضاهای شهری به عنوان تجسمی برخاسته از متن تمدن هر کشور همواره بعنوان  مظهر بیرونی فرهنگ یک جامعه مطرح بوده و نماد مناسبی برای مطالعه فرهنگ آن جامعه محسوب می شود.

از این منظر پیرو فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت اعتلای فرهنگ کشور و لزوم ایجاد حرکت جهادی درکلیه امورو براساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی  با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده  "بنیاد معماری انقلاب اسلامی "تشکیل گردید.