حمایت معماران  وگروه های مختلف معماری از  اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

حمایت معماران وگروه های مختلف معماری از اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

معماران وگروه های مختلف معماری پیرو مصوبه شورای هنر شوای عالی انقلاب فرهنگی مبنی...
شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

چهارمین جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سید عباس صالحی وزیر...
با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد به گزارش...

يادداشت معماري امروز و نسل انقلابيون

 نسل انقلاب سی ساله که اکنون در گرداب میانسالی قراردارد در ابتدای انقلاب به سوی دبستانها می دویدند تا گامهای اساسی برای کشورشان را بردارند اکنون این نسل در مقطع دکترا وفوق لیسانس قرار دارد،با این توصیف این نکته خاطر نشان می شود که جامعه با رشد سن جمعیت دوره میانسالی را طی میکند در نتیجه پرداختن به موضوع سالمندان از مهمترین مسائلی است که باید در تمامی زمینه ها به آن پرداخت،شاید معماران از مهمترین افرادی هستند که می توانند در خوب زندگی کردن این قشر که هر روز جامعه نیز یک قدم به سوی آنها پیش می رود ثمر بخش باشند، ساخت خانه هایی با ویژگی های خاص که سالمندان در آن احساس آرامش وآسایش داشته باشند، طراحی فضاهای تفریحی مناسب، به وجود آوردن شهرسازی مناسب سن وسال جامعه، همه وهمه از وظایف معماران امروز است که بنظر می رسد بسیاری نسبت به آن بی تفاوتند ویا به فراموشی سپرده اند،در حالی که اگر ماهم فراموش کنیم زمانه فراموش نمی کند چرا که کودکی که همیشه با چهره ژولیده دیروزمی گفت باز مدرسه ام دیر شد امروز دیگر آن ژولیدگی را با لباس های مارک وموهای آراسته عوض کرده است ودرپشت میز به دنبال تکمیل کردن تحصیلاتش است ویا مقابل میز در حال تدریس، پس می توان با این همه تغییرات به این کودک دیروز حق داد که از فضای زندگی اش نیز توقع داشته باشد به میزان تغییرات اوتغییرکند، ولی جالب است، کودک انقلابی ما آنقدر هم به اندازه نویسنده این یادداشت پر توقع نیست بلکه فقط آرامش کودکی اش را در کوچه کاهگلی مدرسه اش می خواهد تا در دوره سالمندی در ودیوار های بی روح خانه اش روحش را تسخیر نکنند غافل ازآنکه معماران ومدعیان آینده معماری این اصل را فراموش کرده اند که کودک سرزمین ما بزرگ شده وبه میانسالی رسیده است پس باید با رعایت حال او طراحی کرد،البته این مسیر که در آن پارسنگ های پولپرستی برخی معماران چه در عرصه عمل وچه فرهنگ مسیر را دشوار وسخت کرده است نمی گذارد بسیاری از دلسوزان معماری این مرز وبوم به مقصدشان برسند،چرا که شاید بتوان با معرفی آثار مرتبط با موضوع وحمایت نهادهای مسئول که شعارمعماری برای آینده را در برنامه های خود قرار داده اند، مسیررا هموارتر از دیروز وحتی امروز طی کرد، در این راهپیمایی پر فراز ونشیب همراه با معماران، مسئولین که با در اختیار داشتن بوجه های کلان مسئول دریافت طرح ها وتحقیقات برتر هستند باید سوگند نامه معماری آینده برای ایرانی آینده را امضاء کنند وبا برگزاری وپشتیبانی از طرح ها ومطالعات جدی در این زمینه مسیر پول پرستی را درمقوله معماری بر پرتگاه سقوط هدایت کنند.