حمایت معماران  وگروه های مختلف معماری از  اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

حمایت معماران وگروه های مختلف معماری از اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

معماران وگروه های مختلف معماری پیرو مصوبه شورای هنر شوای عالی انقلاب فرهنگی مبنی...
شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

چهارمین جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سید عباس صالحی وزیر...
با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد به گزارش...

جايگاه نمادها از منظر دکتر امير محمد خاني

با توجه به نقش تاثيرگذار و جايگاه مهم نماد در روابط فرهنگي كشورها و ملت ها تحقيق براي يافتن زمينه ها و راه هاي همكاري و ارتباطات هنريو آشنایی با عملکرد این گونه نمادها در شکل دهی جوامع مختلف بشری و نیز چگونگی عملکرد سیاست غرب امری ضروري مي باشد.

  شناسایی نمادهای ایرانی– اسلامی که توسط کشورهای غربی ( صهیونیسم، آمریکا، فراماسونرها، کابالیست ها).به کار گرفته شده اند و ارائه سیاست های کاربردی و مناسب برای بازپس گیری این گونه نمادهای تحریف شده و تبدیل آن ها به نمادهای ایرانی اسلامی امری ضروری است.
بررسي وضعيت موجود  نمادهای به کار رفته در جامعه به ما اين امكان را مي دهد كه براي گسترش این امر با شناخت درست واقعيت ها  و چالش های اين حوزه  برنامه هاي خود را تدوين و اجرا نماييم.
عدم وجود تحقیقات گسترده و عمیق در این حوزه و بازنگری آن و نیز لزوم دست یابی به هویت نمادها و نشانه های ایرانی اسلامی ضرورت احیای این نمادها را در حوزه معماری آشکار می کند.