حمایت معماران  وگروه های مختلف معماری از  اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

حمایت معماران وگروه های مختلف معماری از اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

معماران وگروه های مختلف معماری پیرو مصوبه شورای هنر شوای عالی انقلاب فرهنگی مبنی...
شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

چهارمین جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سید عباس صالحی وزیر...
با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد به گزارش...

کنفرانس نور در هنر ، معماری و شهرسازی برگزار شد

کنفرانس نور در هنر ، معماری و شهرسازی برگزار شد #2کنفرانس نور در هنر ، معماری و شهرسازی برگزار شد #3کنفرانس نور در هنر ، معماری و شهرسازی برگزار شد #4کنفرانس نور در هنر ، معماری و شهرسازی برگزار شد #5

 بخش اول کنفرانس نور در هنر ، معماری و شهرسازی ایران دیروز ششم خرداد ماه در سالن همایش های بین المللی رایزن برگزار شد .

 از آنجاییکه امسال سال جهانی نور  از سوی سازمان یونسکو نام گرفته است ، اندیشکده ی پژوهشی هرم پی بر آن شد تا سمیناری با هدف همگرایی آراء و اندیشه های صاحبنظران ، مدیران و مجریان و ارتقاء دانش عمومی در فن آوری های نوری و همچنین استفاده از فن آوری نور در علوم دیگر و ارائه ی راه حل برای چالش های انرژی برگزار کند .

دراین راستا سمیناری در دو روز متوالی و با حضور جمعی از صاحبنظران عرصه ی هنر ، معماری ، شهرسازی و علوم مرتبط  دیگر برگزار میشود ، دبیر این کنفرانس بین الملل دکتر محمد مهدی محمودی میباشد و بخش اول آن دیروز چهارشنبه ششم خرداد ماه برگزار شد و بخش دوم امروز پنجشنبه برگزار میشود .

دبیر علمی و سخنران  روز اول این کنفرانس بین المللی آقای دکتر رضا منصوری ، استاد دانشگاه صنعتی شریف و سایر سخنرانان روز اول دکترحسن بلخاری ،  دکتر افشین دانه کار ، دکتر پیروز حناچی ، مهندس سید جواد میر حسینی ، دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی ، دکتر کتایون تقی زاده ، دکتر میثم معصومی و دکتر مهناز محمودی زرندی و اعضاء میزگرد این کنفرانس دکتر محمد مهدی محمودی ، دکتر علی نقی سلمانی ، مهندس بهنام اتابکی ، مهندس سید عطاا.. صدر و دکتر رضا منصوری بوده که از دیدگاه های مختلف به حوزه ی نور در هنر ، معماری و شهرسازی پرداختند .

محمد مهدی محمودی در بدو کنفرانس به بیان دیدگاهها و مسائل پیرامون موضوع ، اهداف و رویکردها پرداخته و از حامیان معنوی تقدیر و تشکر کرد .

در ادامه رضا منصوری با رویکرد نور در علم و هنر به بیان لزوم نورپردازی های طبیعی پرداخت و گفت : استفاده ی هنرمندانه از نور میتواند در ایجاد فضای مطلوب و کاهش آلودگی های نوری که بعضا برخی فضاها را از کارکرد خود خارج کرده ، راهگشا باشد .

منصوری در ادامه به بیان انواع برهم کنش ها در عالم پرداخته وافزود : میان نیرو و برهم کنش از لحاظ لغت و معنا تفاوت وجود دارد  ، به نحوی که در بکار بردن آنها باید تامل نمود ، همچنین درک بشر از نور در دوران پیش از اسلام و پس از آن متفاوت بوده است .

در خاتمه به بررسی اسلاید هایی در حوزه ی نور و احساس بشر از فضای نورپردازی شده پرداخته و گفت : بر آنیم تا در آینده ای نزدیک با تلسکوپ رصد خانه ی ملی ایران که در فنلاند تراشیده  شده است تا عمق کهکشانها را رصد کنیم .

در ادامه حسن بلخاری به بحث پیرامون فلسفه ی نور از زمان کهن پرداخته و گفت : نور عنصر پیوند دهنده ی اغلب ادیان و فرهنگ ها است ، در میان اشیاء طبیعی خورشید مفیدترین عنصر است زیرا به لحاظ یکسان بودن تابش آن و گستره ی تابشش مقدس بوده است .

بلخاری با تعبیر عقل به نور و نور به عقل به بررسی مساله ی نور در کلیساها پرداخت  و افزود : کلیساهای دوره ی اول مسیحیت به لحاظ طرز تفکر حاکم بر کلیسا مانند دژ و اغلب به دور از نور بوده است ، اما با تغییر نگرش و بازخوانی مسائل الهی کلیساها به فضاهای با نور مطلوب در کلیساهای گوتیک رسیده ایم .

وی در خاتمه با اشاره به کتاب جامع الاسرار و منبع الانوار آملی گفت : از متن این کتاب میتوان اینطور برداشت کرد که احتمال دارد آیینه کاری های معماری اسلامی به نحوی الهام گرفته از این کتاب باشد .

در ادامه افشین دانه کار با رویکرد نورپردازی های شهری و فضای سبز به بیان مساله ی نور پرداخته و اظهار داشت : نورپردازی های نامناسب حتی در محیط زیست خلل ایجاد کرده است ، ازدیاد  نورهای مصنوعی موجب افزایش حشرات و تغییرات اکوسیستم شده است .

دانه کار با بیان کارکرد های روشنایی فضاهای سبز شهری گفت : امنیت ، زیبا سازی ، و تامین محیط ادراکی مطلوب و ... از اهداف نورپردازی یک فضای شهری است و طی مطالعات میدانی انجام گرفته امروزه روشن سازی بیش از زیبا سازی مد نظر مدیران پارک ها و فضاهای سبز قرار گرفته است .

وی در خاتمه به بیان احساس ناشی از رنگ های متفاوت پرداخته و افزود : مردم بیشتر به نور سفید که حس واقعی بودن را القا میکند و پس از آن نور زرد که تداعی کننده ی حرکت است ، علاقمند هستند .

سید جواد میر حسینی با توضیح احساس های متفاوت از فضا به لحاظ ساکن یا متحرک بودن فضا و نور گفت : گاهی نور ثابت و گاهی متحرک است که در ایجاد حس بصری مخاطب نقش زیادی دارد ، از آنجا که آینده بسیاری از علوم قابل پیش بینی نیست در حوزه ی نور نیز آینده غیر قابل پیش بینی است .

وی با تاکید بر لزوم افزایش آگاهی پیرامون مسائل نور و نورپردازی افزود : باید با دید بازتر به مساله ی نور در ساختمان های امروزی بپردازیم ، تا دید بهتری نسبت به حس مکان و حس فضا و تلفیق آن با نور داشته باشیم .

میرحسینی به حس فضایی مناسبی که نور عبوری از پنجره های ارسی قدیمی در مخاطب ایجاد میکرد اشاره کرد و گفت : در زمینه ی نور پردازی باید بیشتر تلاش کنیم تا به فضای مطلوب دست یابیم .

 مفیدی شمیرانی با دیدگاه نور بوم به بررسی مسائل نور پرداخته و گفت : استفاده از نور روز که با اقلیم همسو باشد و کاهش نور های مصنوعی هم به مساله ی کاهش مصرف سوخت های فسیلی کمک میکند و هم اکوسیستم را دچار مخاطره نمیکند .

وی در ادامه با اشاره به دو چالش مهم قرن امروز گفت : امروزه یکی از چالش های ما تغییر اقلیم است ، اگر به مساله ی نور بوم بطور جدی توجه کنیم تغییرات اقلیم با سرعت کمتر اتفاق میافتد و در نتیجه عمر موجودات زنده به لحاظ گونه ی زیستی افزایش میابد و خطر انقراض موجودات کاهش میابد .

مفیدی شمیرانی با تاکید بر بی توجهی مردم نسبت به تغییرات اقلیمی گفت : یخ های قطبی با سرعت رو به آب شدن هستند ، گازهای گلخانه ای افزایش یافته اند و مصرف آب بسیار بیشتر از حد استاندارد است بنابراین وقت آن رسیده که به نوربوم به عنوان راهکاری با مزایای زیاد پرداخته و به جای مصرف سوخت های فسیلی که در واقع به نوعی سوزاندن اسکناس است به استفاده از انرژی خورشید روی آوریم .

پیروز حناچی با عنوان جادوی نور در معماری سنتی ایران به نور در هنر معماری و شهرسازی پرداخت و گفت : از دوران پس از اسلام ارتباط معنی داری بین نور و معماری بوده است ، نور در قرآن به عبارات مختلف بیان شده است ، بیان نوری که متمایز کننده و یا مورد تاکید است از مضامین قرآن پیرامون نور است .

حناچی در ادامه به جنبه ی عرفان و تقدس نور در معماری سنتی ایران پرداخته و افزود : در معماری سنتی ایران با فرمهای و روش های متفاوت نور به شکل مطلوب تجلی میکند ، استفاده از هندسه ، مقرنس ، حجاری های مشبک ، وفرمهای متفاوت نور پردازی در معماری سنتی ایران مشهود است .

وی در خاتمه به تفضیل پیرامون اقلیم های متفاوت و روش های طراحی پرداخته و گفت : خانه هایی که اقلیمی طراحی شده بودند در تک تک فضاها بحث نور مطرح بوده ، حیاط های کاملا روشن که ایجاد فضای حرکت و فعالیت است و ایوان های نیمه پوشیده از جمله نورپردازی های خانه های سنتی است .

در ادامه کتایون تقی زاده با عنوان نور ، معماری و موسیقی به بیان مسائل نور پرداخت و گفت : معماری و ویژگی هایش با نور تغییر میکند ، یک بنا در اثر نور و موسیقی متفاوت در مخاطب احساس های متفاوتی ایجاد میکند .

تقی زاده با ارائه ی نمونه های موردی به تحقیق و تفصیل در حوزه ی ریتم ، هارمونی و ملودی و تاثیر آن برمعماری پرداخته و گفت : نور پردازی مناسب میتواند به کاهش جرم و جنابت در جامعه کمک کرده و حتی فضاهای شهری را از حالت ایستا به پویا تبدیل کند .

وی در ادامه افزود : نور پردازی در کنار موسیقی به معماری کاراکتر و شخصیت میدهد ، تعامل بین معماری ، نورپردازی و موسیقی میتواند معقول ترین روش در فضا سازی ها و نماهای شهری باشد .

میثم معصومی با بیان نقش نور در زندگی و کاربرد نور پردازی و جشنواره های شهری گفت : نور به عنوان راهکاری برای آسایش ، امنیت و جذاب کردن فضاهای شهری مورد تاکید است ، امروزه به لحاظ کمتر شدن روابط اجتماعی برگزاری جشنواره های نور میتواند سودمند واقع شود .

معصومی در ادامه با بیان موردی جشنواره های نور در نقاط مختلف جهان افزود : پس از جنگ جهانی دوم شاهد افزایش جشنواره های نور در سراسر دنیا هستیم ، جشنواره های نور در آن مقاطع زمانی باعث زنده شدن و بازگشت شور زندگی به ساکنین شهرها بوده است .

وی در خاتمه در اشاره به اهداف جشنواره ی نور اظهار داشت : معرفی توانایی شهروندان ، افزایش تعاملات اجتماعی ،  رونق بخشیدن به فضاهایی که رونق آنها کمتر شده است ،ایجاد و تقویت تصویر بصری از شهر ،  تاثیر نور در معماری و ... از اهداف برگزاری جشنواره های نور است .

مهناز محمودی زرندی با محوریت آتریوم به بیان نور پرداخته و گفت : آتریوم ها به عنوان فضاهایی خالی و محصور برای نور دهی به لایه های پایین تر به لحاظ ابعاد و ارتفاع نیازمند بررسی دقیق هستند .

محمودی زرندی با اشاره به انواع آتریوم افزود : آتریوم هایی که از بدنه و سقف نور میگیرند دارای مشکل کنترل حرارت هستند و  در مقابل آتریوم هایی که صرفا از سقف نور میگیرند در طبقات پایین تر با مساله ی کاهش نورگیری مواجه هستند .

وی با اشاره به نامناسب بودن ابعاد نورگیر ساختمان های مرتفع و نیاز بازنگری به فرم و ابعاد آنها اظهار داشت : استفاده از سیستم های نوین نور دهی و ترکیبی و طراحی مناسب شکل نورگیرها  و بعضا طراحی پلکانی آتریوم ها میتواند در حیطه ی نور دهی مناسب راهگشا باشد .

در انتها ،  میزگرد کنفرانس با محوریت جمع بندی مسائل طرح شده در سخنرانی ها و با نگرش موردی به نقش معماران در  نورپردازی های فضاها و بناها برگزار شد .

هر یک از اعضاء میزگرد با رویکرد متفاوت به مقوله ی نقش معماران در نور و علوم مرتبط پرداختند .

محمد مهدی محمودی با تاکید بر این مساله که برای بیان نمونه ی خوب نورپردازی به معماری گذشته توجه میکنیم و کمتر نمونه ی نورپردازی مناسب در معماری امروز مشهود است به دلایل و چرایی مساله پرداخته و در ادامه رضا منصوری به بیان دیدگاه های خود پرداخته و علی نقی سلمانی با بیان مفاهیم نور و ظلمت ، روشنایی و تاریکی و ارتباط نور با روح انسان و درک معمار از طراحی مطلوب در حوزه ی نور به بیان این مساله پرداخت که بایستی همواره در نورپردازی ، نقاش ، معمار و مهندس طراح برق همکاری نمایند تا فضا در عین زیبایی ، کاربردی و مطلوب باشد .

در ادامه سید عطاا... صدر به فرهنگ سازی در حوزه ی تکنولوژی پرداخته و به این نکته تاکید کرد که باید با افتخار به گذشته خوب در حوزه ی معماری به دیدگاه مطلوب و برنامه ریزی برای آینده برسیم .

بهنام اتابکی با بیان این مطلب که توزیع مناسب جمعیت  راهکاری برای کاهش مرتفع شدن ساختمان ها است به طرح های اجرا شده و در دست احداث اشاره کرد.

میزگرد کنفرانس با بیان مسائل و رایزنی اعضاء پیرامون موضوع به اتمام رسید .

سارا تمیزکارتاریخ : 1394/3/7 | 2935 بازدید