حمایت معماران  وگروه های مختلف معماری از  اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

حمایت معماران وگروه های مختلف معماری از اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

معماران وگروه های مختلف معماری پیرو مصوبه شورای هنر شوای عالی انقلاب فرهنگی مبنی...
شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

چهارمین جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سید عباس صالحی وزیر...
با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد به گزارش...

روایت روزهای جنگ در موزه های دفاع

در سفید معماری عنوان شد

روایت روزهای جنگ در موزه های دفاع...

سفید چهاردهم اسفند ماه ویژه معماری اختصاص داشت به موضوع چالش برانگیز موزه های دفاع مقدس؛ که در گفت و گوی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و دکتر سلمان نقره کار با کارشناس برنامه دکتر امیر محمدخانی مورد بررسی و کاوش قرار گرفت. سید جواد هاشمی فشارکی که با عناوین معمار و مدرس دانشگاه از جانب مجری برنامه مورد خطاب قرار می گرفت، در آغاز سخنانش ضمن تقدیر و تجلیل از یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس؛ ماهیت دفاع مقدس ایران را متفاوت از ماهیت تمام جنگ های دیگر تاریخ دنیا ارزیابیکرده و عنوان داشت که بنا به ماهیت جنگ دفاعی ایران، موزه های جنگ ما نیز باید با موزه های جنگ کشورهای دیگر تفاوت های بنیانی داشته باشند. وی بر خلاف جنگ های تهاجمی و تجاوزگرانه دیگر، جنگ ایران را دفاعی و نبرد حق علیه باطل نامید. از نظر دکتر هاشمی فشارکی تمام اتفاقات و رخدادها و افراد و مکان های مرتبط با جنگ، حتی از روزهای قبل از آغاز دفاع مقدس تا سال ها بعد از آن دارای این قابلیت باشند که بتوان ان ها را موضوع موزه های دفاع مقدس قرار داد...

پشتیبانی مردم و ادارات و اتحادیه ها؛ مشارکت ادیان و مذاهب؛ آسیب های جنگ من جمله آسیب های فردی و جمعی و شهری و کالبدی؛ عملیات های مختلف دریایی، هوایی، زمینی و... که بیشترشان در دنیا بی نظیر بوده اند؛ حوزه های فرهنگی- اجتماعی- مهندسی- بهداشتی و... دفاع و مسایل اعتقادی و باوری و نظامی و فردی رزمندگان؛ و مسایلی از این دست از دید دکتر هاشمی فشارکی همه و همه مسایل و مواردی هستند که در موزه های مختلف جنگ و دفاع مقدس باید قابلیت ارائه شدن به مخاطبان موزه را داشته باشند.

در ادامه برنامه دکتر سلمان نقره کار کارکردهای گوناگون یک موزه دفاع مقدسی را در هشت سرفصل مختلف به خلاصه نشست. از دید این استاد دانشگاه می توان کارکردهای موزه های دفاع مقدس یا به قول ایشان جهاد مقدس را در کارکردهایی چون گنجینه های گردآوری آثار رزمندگان و شهدا؛ طبقه بندی آثار و شکل دادن موزه های تخصصی؛ کارکرد آموزشی؛ نقش پژوهشی؛ کارکرد نمایشی؛ کارکرد تربیتی و فرهنگ سازی و نهایتا کارکرد رسانه ای خلاصه کرد. به گقته سلمان نقره کار وجود این کارکردها در کنار هم کاری کند که بشود به یک موزه عنوان موزه مطلوب را اطلاق کرد. از نگاه دکتر نقره کار در حوزه موزه دفاع مقدس باید این جمله مقام معظم رهبری که گفته اند « جهاد ادامه دارد» سرمشق سازندگان و گردانندگان موزه ها قرار گیرد و آن ها کاری کنند تا موزه ها در راستای نهادینه کردن فرهنگ جهادی مد نظر مقام رهبری نقش بی بدیل خود را ایفا کنند...

دکتر فشارکی در ادامه موزه های دفاع مقدس را در قالب ها و مقیاس های موزه های ملی( برای پیگیری مباحث ملی)، موزه های استانی( با نگاه استانی و به تفکیک و با تناسب با موقعیت و جایگاه و نقش هر استان در دفاع مقدس)، موزه های شهری( به تناسب فعالیت های آن شهر در دفاع مقدس) و موزه های دستگاهی( به تناسب نقش هر دستگاه در حوزه دفاع مقدس) قابل تعریف و طبقه بندی دانست. وی در ادامه در پاسخ دکتر امیر محمدخانی مکان یابی را یکی از مهم ترین ویژگی های کالبدی موزه ها دانسته و عنوان کرد که وسعت عرصه، سهولت دسترسی، پارکینگ مناسب، همجواری با کارکردهای متجانس فرهنگی و فاصله با کاربری های مزاحم، قابلیت کاربری در تمام طول سال، تلقی شدن به عنوان نشانه شهری و قابلیت توسعه در آینده از دیگر ویژگی های مهم مربوط به مکان در موزه ها هستند.  از نظر دکتر فشارکی از منظر معماری منظر و محیط نیز باید عرصه بندی فضاها، رابطه عین و ذهن در معماری منظر، به وجود آوردن دلبستگی در مخاطبان، استفاده از ارزش های زمین، داشتن خط آسمان مناسب، نورپردازی مناسب و نیز سازماندهی فضا در مکان یابی و طراحی موزه های دفاع مقدس اهمیت فراوان دارند...

در ادامه دکتر هاشمی فشارکی با اشاره به موزه هایی چون موزه جنگ روسیه در مسکو یا موزه جنگ برلین که از نظر طراحی و کالبدی می توانند معیار و الگویی برای موزه ها باشند، لزوم اختصاص فضاهای اختصاصی برای استفاده گروه های سنی مختلف مخاطب موزه ها خصوصا کودکان و نوجوانان را یادآور شد.

دکتر سلمان نقره کار با اشاره به این که چهار رکن کارفرمای خوب، معمار خوب، بهره برداری مناسب از پروژه و وجود منتقدین و کارشناسان خوب برای موفقیت هر پروژه ای الزامی است، از مجموعه های جهاد مقدس هویزه و اندیمشک و سوسنگرد به عنوان طرح هایی که خود به سفارش مرکز حفظ ارزش های دفاع مقدس طراحی و اجرایی کرده است، به عنوان پروژه های راضی کننده نام برد و افزود: یک موزه باید یک خط روایی روشن و به اصطلاح باید یک سناریوی مشخص برای روایت رخدادهای جنگ داشته باشد تا به هدفش برسد. هدفی که به باور دکتر فشارکی ارائه هویت تاریخی و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت باید باشد...

فیلم برنامهتاریخ : 1395/12/18 | 2288 بازدید