حمایت معماران  وگروه های مختلف معماری از  اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

حمایت معماران وگروه های مختلف معماری از اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

معماران وگروه های مختلف معماری پیرو مصوبه شورای هنر شوای عالی انقلاب فرهنگی مبنی...
شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

چهارمین جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سید عباس صالحی وزیر...
با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد به گزارش...

خوشبختانه ،چشم انداز مطلوب درعرصۀ اجتماعی ـ سیاسی در حال وقوع است

به گزارش روابط عمومی بنیاد معماری انقلاب اسلامی دکتر ایرج معینی دانش آموخته دکتری دانشگاه شهید بهشتی است. وی پس از اتمام دوره دکتری، مشغول به تدریس در دانشگاههای ایران شد و پس از مدتی برای پژوهش و تحقیق به خارج از کشور سفر نمود. رساله دکتری وی درباره نقد و تحلیل معماری معاصر است. ایشان در کنار فعالیتهای حرفه ای معماری به مدت بیست سال، مدت هشت سال است که در دانشگاه شهید بهشتی به فعالیت آکادمیک مشغول است. در راستای تدوین سند چشم انداز معماری معینی از روند حرکت به سوی چشم انداز مطلوب معماری اظهار امیدواری داشت و چنین گفت: « چشم انداز مطلوب در عرصۀ اجتماعی ـ سیاسی این روزها در حال وقوع است ؛ با سرمایه های انسانی این چشم انداز تولید میشود.نشانه های کوچکی برای امیدواری است و آینده می تواند جهت های خیلی خوبی داشته باشد ولی اگر در به همین پاشنه بچرخد احتمالاً اینطور نخواهد بود.» ایشان با اعلام رضایت از حضور افراد دلسوز برای معماری ایران از اینکه این عرصه، کاملاً به دست چنین افرادی نیست اظهار تاسف کرد. وی در رابطه با تعریف معماری ایرانی و اسلامی گفت: « هر آنچه که در این کشور اتفاق میفتد میشود در حیطه معماری ایرانی گنجانده شود که در دوره ای از تاریخ اسلام با معماری ما پیوند تنگاتنگی داشتند. رابطۀ همسویی در مقطعی از تاریخ بینشان وجود داشته است» معینی علی رغم نظر برخی که معماری فعلی مارا وارداتی صرف از غرب می دانند، براین باوراست که: «درست است شباهت های موازی ممکن است وجود داشته باشد اما  این به معنا نیست که ما عیناً همان کاری را انجام می دهیم که آن طرف دارداتفاق میفتد. این موضوع که تصور کنیم آنچه در بقیۀ مدارس اتفاق میفتد به هیچ وجه هیچ رنگ و بوی ایرانی ندارد به نظر من کمی به دور از آن چیزی است  که در حال اتفاق است.» ایشان یکی از مشکلات محوری معماریمان را در این چند سالی که به وطن بازگشتند چنین دانستند: « اگر بخواهم به عنوان نکته محوریِ به یک موضوع اشاره کنم، به نظر من میرسد که ما مقداری تمایلمان به اینکه شاید به عمد باشه یا شاید غیر عمد باشد که یک سری کارشناس ها تربیت کنیم که بتوانند کار دفاتر معماری را راه بیندازند، خیلی هم خوب است» در صحبت های پایانی در رابطه با پرسشی که از ایشان در رابطه با ارزیابی مسکن مهر شد ایشان نگرانی خود را در رابطه با این پروژه اینگونه بیان کردند: « من فکر می کنم یک فاجعه است ، به  دو دلیل: 1) با اهداف سیاسی و 2) با اولویت مطلق دادن به ارزان تمام کردن بدون اینکه ما یک پرسپکتیو بزرگتر داشته باشیم که در دراز مدت چه اتفاقی اینجا میفتد! آدم هایی می آیند که احتمالاً منشأ یک سری تنش های اجتماعی خیلی ناخوشایند خواهند بود.»تاریخ : 1394/5/4 | 1579 بازدید