حمایت معماران  وگروه های مختلف معماری از  اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

حمایت معماران وگروه های مختلف معماری از اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

معماران وگروه های مختلف معماری پیرو مصوبه شورای هنر شوای عالی انقلاب فرهنگی مبنی...
شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

چهارمین جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سید عباس صالحی وزیر...
با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد به گزارش...

کارگاه دانش افزايی مدرسان معماری

کارگاه دانش افزايی مدرسان معماری #2
قطب علمی معماری اسلامی برگزار می نمايد:


کارگاه دانش افزائی برای اساتيد ، علاقمندان به تدريس مقاطع دانشگاهی ، مديران و کارشناسان اجرائی در مباحث ، زيبائی شناسی،حکمت هنر ، معماری و شهرسازی تطبيقی ( از منظر اسلامی ) .
( با ارائه گواهی و بسته های آموزشی )
کارگاه اول :
- زمان : سه شنبه 19/3/1394 ( از ساعت 8 صبح الی -/18 بعدازظهر )
- مکان : دانشگاه علم و صنعت ايران دانشکده معماری و شهرسازی
موضوعات صبح :
- ارزيابی بحران زيبائی شناسی و فلسفه هنر معاصر و راه حل های اسلامی آن .
- بررسی نسبت مکتب اسلام با فرآيند های انسانی .
- بررسی تطبيقی زيبائی شناسی مبتنی بر معبود شناسی ، هستی شناسی ، شناخت شناسی ، انسان شناسی ، جامعه شناسی ، فلسفه تاريخ اسلامی .
موضوعات بعد ازظهر :
- حکمت هنر اسلامی مفهوم شناسی و تعاريف .
- بررسی فرآيند خلق آثار هنری و جايگاه تعهد ، آزادی و مسئوليت هنرمندان .
- بررسی تطبيقی در رابطه هنرمند ، اثر هنری و مخاطبين و بالعکس( تفسير اثر هنری )
- معناگرائی در هنر آفرينش .
کارگا ه دوّم :
- زمان : سه شنبه 26/3/1394 ( از ساعت 8 صبح الی -/18 بعدازظهر )
- مکان : دانشگاه علم و صنعت ايران دانشکده معماری و شهرسازی
موضوعات صبح :
- حکمت معماری اسلامی ، مفهوم شناسی و تعاريف .
- تحليل عناصر اصلی سامان بخش در معماری ( بررسی تطبيقی ).
- انسان گرائی در معماری معصومين (س) .
- مهمترين اصول راهبردی و راه کارهای عملی معماری از منظر اسلامی و مصاديق آن .

موضوعات بعد ازظهر :
- بررسی تطبيقی نيايشگاه ها و اصول طراحی مسجد .
- محله محوری با مرکزيت مساجد ، بررسی تطبيقی .
- ارزيابی برخی از آثار معماری معاصر از منظر اسلامی .
- ارکان چهارگانه در هويت اسلامی يک شهر .

مدرس :

مهندس عبدالحميد نقره کار ( دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران  و مدير قطب علمی معماری اسلامی )
                                    رياست کارگروه هنر و معماری در کرسيهای نظريه پردازی
نحوه ثبت نام :
- از طريق آدرس الکترونيکی hceia@iust.ac.ir
- تلفن های تماس : 77240263-77491243
- هزينه دو روز کارگاه مبلغ دويست هزار تومان به حساب (15/46804060 ) ( بانک ملت شعبه علم و صنعت ) يا شماره کارت 6104337980681835 (به نام قطب علمی معماری اسلامی )
- تعداد پذيرش محدود مبتنی بر تقدم نام نويسی

ثبت نام همچنان ادامه دارد.

لینک ثبت نام

- دریافت فایل


تاریخ : 1394/3/10 | 1601 بازدید