افتتاح دومین جشنواره سراسری تجسم هنر درگالری ملت

افتتاح دومین جشنواره سراسری تجسم هنر درگالری ملت

دومین جشنواره سراسری تجسم هنر با عنوان...
چه بودیم و چه شدیم؟

چه بودیم و چه شدیم؟

مهندس افتخارزاده در برنامه سفید عنوان...

معرفی دکتر مرتضی گودرزی دیباج دبیرجشنواره ملی معماری ایران

به  Ú¯Ø²Ø§Ø±Ø´ روابط عمومی بنیاد معماری انقلاب اسلامی  Ø²Ù†Ø¯Ú¯ÛŒÙ†Ø§Ù…Ù‡ ÛŒ دبیرجشنواره ملی معماری ایران دکتر مرتضی گودرزی دیباج  Ø¨Ù‡ شرح زیر Ù…ÛŒ باشد:

مرتضی گودرزی متولد 1341است.او دکترای فلسفه هنردارد.
مدرس دانشگاه هنر Ùˆ سوره ØŒ محقق Ùˆ پژوهشگر هنری، ریاست مؤسسه مطالعات Ùˆ پژوهش‌های ایران، رئیس پژوهشگاه فرهنگ Ùˆ هنر اسلامی از 1381ØŒ سردبیر مجله تخصصی بیناب از 1382ØŒ رئیس مرکز هنرهای تجسمی از 1388 برخی از مسئولیت‌های این محقق هستند.
گودرزی صد ها تألیف Ùˆ مقاله به چاپ رسانده است Ú©Ù‡ از جمله Ù…ÛŒ‌توان به این موارد اشاره کرد:
"یک هنرمند،‌ یک اثر"/ روزنامه ایران، "نقاشی امروز، مخاطبین دیروز"/ روزنامه کیهان، تألیف بیش از 100 مقاله علمی / 1376 تا 1380 ØŒ "آن روح شاعرانه Ùˆ صمیمی"/ هفته‌نامه مهر، "فوویسم، ددگری"/ روزنامه ایران ØŒ "کوبیسم"/ روزنامه ایران، "فوتوریسم"/ روزنامه ایران، "سورئالیسم"/ روزنامه ایران" ØŒ"گرنیکای یکصد Ùˆ پنجاه هزار فرانکی"/ فصلنامه هنرهای تجسمی، "دردی Ú©Ù‡ قلبم را Ù…ÛŒ‌فشارد"/ فصلنامه هنرهای تجسمی‌ØŒ "مدرنیسم خام" / فصلنامه هنرهای تجسمی / کتاب نقد هنر مدرن / کتاب هنرهای تجسمی در انقلاب اسلامی Ùˆ ... 
همچنین ایراد صد ها سخنرانی‌ در کنفرانس‌ها Ùˆ دانشگاه‌های هنری در خصوص نقاشی مدرن، نقاشی سنتی، هنر Ùˆ معماری مدرن، زبان نوین هنر جهانی، تناقض مدرنیته Ùˆ ... از دیگر فعالیت‌های این هنرمند محسوب Ù…ÛŒ‌شوند.
این مدرس Ùˆ پژوهشگر هنر، استاد راهنمای رساله‌های متفاوتی بوده است.
برپایی چندین نمایشگاه انفرادی Ùˆ شرکت در تعدادی نمایشگاه جمعی در داخل Ùˆ خارج از کشور نیز در کارنامه او ثبت شده‌اند.
گودرزی دیباج در زمینه‌های تخصصی هنر از جمله فلسفه هنر، نقد هنر Ùˆ تاریخ هنر فعالیت Ù…ÛŒ‌کند. همچنین ÙˆÛŒ رییس چندین جشنواره Ùˆ بینال ملی Ùˆ هنری در کشور بوده است .
او نفر اول جشنواره هنرهای تجسمی شهرستانهای کشور Ù€ 1367ØŒ نفر برگزیده چهارمین بی‌ینال نقاشی تهران Ù€ 1376ØŒ نفر برگزیده اولین نمایشگاه بین‌المللی طراحی تهران Ù€ 1378 شده است.تاریخ : 1395/11/26 | 974 بازدید