حمایت معماران  وگروه های مختلف معماری از  اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

حمایت معماران وگروه های مختلف معماری از اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

معماران وگروه های مختلف معماری پیرو مصوبه شورای هنر شوای عالی انقلاب فرهنگی مبنی...
شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

چهارمین جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سید عباس صالحی وزیر...
با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد به گزارش...

یکی از بزرگ ترین جذابیت های توریستی هند معماری است...

در سفید ویژه معماری عنوان شد

یکی از بزرگ ترین جذابیت های توریستی هند معماری است... 

اولین سفید ویژه معماری اسفند ماه اختصاص داشت به موضوع جذاب و کنجکاوی برانگیز معماری معاصر هند؛ که در گفت و گوی کارشناس برنامه دکتر امیر محمدخانی با مهمان این هفته سفید خانم دکتر رایا شهلایی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت، و البته مهمان و کارشناس برنامه در طول بحث اشاراتی مستدل به معماری ایران را نیز در برنامه بحث و گفتگوشان گذاشته بودند.

مهمان برنامه که در سابقه اش تدریس در دانشگاه، نوشتن ده ها مقاله در زمینه های گوناگون معماری و عضویت در سازمان نظام مهندسی کشور آلمان دیده می شود، گفته هایش درباره موضوع برنامه را با اشاره به این که هند به واسطه سینما، موسیقی و فرهنگش برای مردم ایران جایی آشناست آغاز کرد و گفت: از این رو که هر بخشی از هند تحت تاثیر بخشی از فرهنگ، تاریخ و جغرافیا قرار گرفته، سخن گفتن از مفهومی به نام معماری هند کاری به شدت دشوار است.

دکتر رایا شهلایی در ادامه با اشاره به شباهت های معماری هند و ایران در دوران پیش از مدرن یکی از ویژگی های معماری جدید هند را تغییر دادن و تبدیل کردن بناهای قدیمی به بناهایی با کاربری جدید خوانده و افزود که چنین تغییری از این رو که می تواند باعث نوعی تفکر در کاربر آن فضا شود، ارزش زیادی در ایجاد آرامش و آسایش ساکنین و استفاده کنندگان دارد. وی در ادامه از تبدیل معماری چند هزار ساله معابد هندوستان به معماری جدید به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ معماری معاصر هند نام برده و آن را که تلفیق یافته با جنبه هایی از معماری اسلامی؛ یکی از بزرگ ترین جذابیت های توریستی معماری معاصر هند عنوان کرد...

دکتر رایا شهلایی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به این که معماری ایرانی به معنای ستون تخت جمشید یا سرباز هخامنشی نیست، حفظ بناهای قدیمی و بازسازی و ایجاد کاربری جدید در آن بناها را کاری ارزشمند عنوان کرد که در معماری هند جایگاه ثابتی یافته و خوشبختانه در معماری ایران نیز در حال جا افتادن است.  وی در ادامه با ذکر این که معماری ایران پیش از هخامنشی نیز بزرگی و زیبایی خاصی داشته این نکته را که معماری ایرانی در افواه با معماری هخامنشی یا در نظر برخی دیگر با معماری ایران بعد از اسلام یکی دانسته شده انتقاد کرد و معماری ایران را دارای گستره ای وسیع تر از آن نامید که بتوان در قالب یک دوره تاریخی گنجاند...

مهمان برنامه در نیمه دوم برنامه در پاسخ به پرسش کارشناس برنامه در مورد تسلط فکری اخیر غرب در مشرق زمین معماری معاصر هند را در رابطه ای نزدیک با معماری انگلیس و در واقع اروپا دانسته و افزود که معماری هند در این میان بیشتر از این که تحت تاثیر معماری انگلیس باشد، توانسته روی آن تاثیر گذار باشد. به عقیده دکتر شهلایی معماری هند با این که در ظاهر از تکنولوژی وارد شده از غرب استفاده زیادی می برد؛ اما در عمق عناصر همیشگی و سنتی معماری هند را در این کشور حتی در این روزها که شعار جهانی شدن بسیاری از جوامع را از داشته هایشان دور کرده، در کمترین و کوچک ترین جزئیات نیز می توان یافت و دید.... 

لینک فیلمتاریخ : 1395/12/10 | 1725 بازدید